Şehri Müşavirlik
 
 
 
 
2
Tüm şirketler kurulduğu gün ve ortamdaki şartlar çerçevesinde hayatlarına devam edemezler. Zaman içerisinde ortaklık yapıları değiştikçe, personel sayısı ve ona bağlı şekilde yetki kullanan kişi sayısı arttıkça, paraya el süren koltuk sayısı arttıkça sağlıklı bir iç denetim yapılanmasına gitme ihtiyacını hissederler. Bu hissin oluşması için illa her hangi bir suistimalin, dolandırıcılığın v.b olumsuz bir durumun meydana çıkması şart değildir.
TTK hükümlerine göre basiretli kabul edilen her tacir ve tüccar şirket bunu öngörmek ve tedbirini almak durumundadır. Günümüzün ekonomik koşullarında bu tedbirleri almak ve olası risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Kanun koyucuların, kredi veren kişi ve kurumların, yatırımcıların, satıcıların ve müşterilerin ekonomik ilişki içine girdikleri işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmalarını anlamaları ve görmeleri önemli bir husustur. İşletme içinde yer alacak doğru bir iç denetim mekanizması; bu algıyı ve görüntüyü veren, iç işlemlerde doğruluk, kontrol ve disiplinin varlığını gösteren bir olgudur. İşletmenin yarattığı katma değer ile sağladığı dışsallığı ortaya koyan ve bunların yanında piyasadaki rekabet gücünü ve kurumsallaşma katsayısı ile doğru orantılı olan kurumsal saygınlığını ortaya koyan bir parametredir.
İç Denetim Hizmetleri ile
Farkında olmaksızın yapılan hataları küçükken tespit ederek, büyük problem haline gelmeden çözümünü sağlamak,
Şirketin bilinen veya farkında olunmayan risklerini kontrol altına almak,
İş akış şemalarının yeniden gözden geçirilmesi ve kişisel görev tanımlamalarının doğru bir şekilde yapılmasını ve takibini düzenleyerek etkin ve verimli operasyon akışını sağlamak,
İşletme varlıklarını korumak,
Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak,
İşletmeyi planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korumak,
Finansal raporlamalarda ve faaliyetlerin parasal ölçümlerinde güvenilirliği sağlamak,
İşletmenin tüm yaptığı işlemlerde mevzuat uygunluğunu sağlamak,
Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun yapılanma oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesini teminen;
İç denetim biriminin kurulması ve kontrolünün sağlanması
Yazılı işlem prosedürlerinin hazırlanması
Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenerek eksikliklerin tespiti ve revize edilmesi
İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetim raporlamaların yönetime sunulması
İç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi hizmetleri verilmektedir.

 

 
 
 
 
 
 
 
Haber ve Duyurular
 
Kosgeb Teşvikleri
 
SGK Teşvikleri
 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
 
Şirket kurma maliyeti nedir?
Şirket kurma maliyeti konusunda en merak edilenleri dilerseniz hızlı bir şekilde analiz edelim.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılmayacaksa ortalama 700 TL tutmaktadır.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılacaksa ortalama 1400 TL tutmaktadır.
Limited Şirket Kurulum maliyeti ortalama 2500-4500 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Anonim Şirket Kurulum maliyeti ortalama 3500-5000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
 
Şahıs şirketi kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık(artık e-devlet'ten işlemler yapılmaktadır) ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Şirket kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Limited şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir?
Bir muhasebecinin en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Şirket kurmaya karar vermiş, bununla ilgili maliyeti ve yapacağı işleri planlayan girişimcilerin en sık sorduğu soruların başında gelmektedir. Bu yazımızda bu soruya detaylı bir şekilde cevap vereceğiz.
 
Şirket Kurmak Kaç Gün Sürer?
Şirket kurma süreleri genelde vergi dairelerinde ki yoğunluğa göre değişmektedir.
Şahıs şirketi kurmak ortalama 3 iş günü sürmektedir. Ancak mali müşaviriniz TÜRMOB kaşesini kullanarak birkaç saat içinde şahıs şirketi kurabilir.
 
Limited Şirket Mali Müşavir Ücretleri 2018
Limited şirket kurma süreci ve bu süreçte kurulumun ardından ödenecek olan mali müşavir ücretleri hakkında merak edilenleri bu yazımızda sizlere aktarmak istiyoruz. Mali müşavir ücretleri konusu hepimizin bildiği gibi muhasebe sektöründe tam anlamı ile netliğe dökülmeyen ana unsurlardan birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu alanda 2019 yılı güncel mali müşavir ücretlerinin nasıl belirlendiğini TÜRMOB tarifelerini baz alarak sizlere aktaralım. Genel olarak bakıldığında mali müşavirlik ücretleri yapılan işin mahiyeti ve şirketinizin istihdam etmekte olduğu personel sayısı baz alınarak iki ana kategoride bulunan faktörlerin irdelenmesi ile oluşturulmaktadır. Limited şirketinizin bulunmakta olduğu sektör ve çalıştırtmakta olduğunuz personel sayısı baz alınarak belirlenmekte olan fiyat sistemini dilerseniz ayrıntılı inceleyelim.
 
2018 Asgari Ücret Tutarları
2018 Asgari Ücret Tutarları 2018 Asgari ücret tutarı maliyet hesaplamasına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir.
 
Asgari Ücret Artışı Prim Desteği Koşulları
Sirküler: SGK 2018/4 2018 yılı için asgari ücrette artışa devlet desteği sağlayan düzenlemenin yer aldığı 6661 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi. Teşvikten Yararlanma Şartları 1. 5510 sayılı SSGSSKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta ….
 
 

   
 
kurumsal
 
Hakkımızda
altciz
Referanslar
altciz
Genel Mali Bilgiler
altciz
Biz Kimiz
altciz
 
 
 urunler
Destekler
altciz
Personel Teşvikleri
altciz
 
urunler
Muhasebe Hizmetleri
altciz
İç Denetim Hizmetleri
altciz
Revizyon Hizmetleri
altciz
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
altciz
Ücret Tarifesi
altciz
Vergiiade ve Mahsup İşlemleri
altciz
 
 iletisim
Maltepe Mah. Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1 Meridyen Plaza
Merter, Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 438 65 18
GSM: 0542 807 35 15
e-mail: volkan@sehrimusavirlik.com
www.sehrimusavirlik.com